Tân An quỷ sự – Thương Hải Nhất Thử

TÂN AN QUỶ SỰ

Thể loại: Cổ đại, báo thù, HE

Số chương: 670c

Convertor: Bến 

Editor: Amber

GIỚI THIỆU

Tống Khai Bảo năm thứ chín, phong vân biến đổi, đao quang kiếm ảnh, đế vị đổi chủ.

Mười năm sau, ở cạnh huyện nha của huyện Tân An có một tú trang được mở ra.

Chủ nhân của tú trang là một vị cô nương trẻ tuổi tên là Yến Nương.

Nàng bề ngoài uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng kì thực tâm tư vô cùng kín đáo.

Nàng tinh thông huyền học đạo pháp, âm dương bí thuật, nhiều lần trợ giúp Huyện lệnh Trình Mục Du phá giải những vụ án kỳ quái, quỷ dị.

Nhưng đó cũng là cách nàng chậm rãi tiếp cận một âm mưu ngay giữa trung tâm chính trị.

 

*Lịch đăng bài không cố định ngày nào nhưng đảm bảo tuần nào cũng có. Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kỳ. Bạn nào muốn có pass thì đề nghị like page và inbox Amber nhé! :))

 

MỤC LỤC

Quyển 1: Tễ Hồng tú trang

Chương 1      Chương 2      Chương 3      Chương 4      Chương 5

Chương 6      Chương 7      Chương 8      Chương 9      Chương 10

Chương 11      Chương 12      Chương 13      Chương 14      Chương 15

Chương 16      Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương 20

Chương 21      Chương 22      Chương 23      Chương 24      Chương 25      Chương 26

Quyển 2: Hoang

Chương 27      Chương 28      Chương 29      Chương 30      Chương 31

Chương 32      Chương 33      Chương 34      Chương 35      Chương 36

Chương 37      Chương 38      Chương 39      Chương 40      Chương 41

Chương 42      Chương 43      Chương 44      Chương 45      Chương 46

Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50      Chương 51

Chương 52      Chương 53      Chương 54      Chương 55      Chương 56

Chương 57      Chương 58      Chương 59      Chương 60

Quyển 3: Vong linh hoa

Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64      Chương 65

Chương 66      Chương 67      Chương 68      Chương 69      Chương 70

Chương 71      Chương 72      Chương 73      Chương 74      Chương 75

Chương 76      Chương 77      Chương 78      Chương 79      Chương 80

Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85

Chương 86      Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90

Chương 91      Chương 92      Chương 93

Quyển 4: Lai Viễn Kiều

Chương 94      Chương 95      Chương 96      Chương 97      Chương 98

Chương 99      Chương 100      Chương 101      Chương 102      Chương 103

    Chương 104      Chương 105      Chương 106      Chương 107      Chương 108

Chương 109      Chương 110      Chương 111      Chương 112      Chương 113 

Chương 114      Chương 115      Chương 116      Chương 117      Chương 118

Chương 119      Chương 120     Chương 121      Chương 122      Chương 123

Chương 124      Chương 125      Chương 126      Chương 127  Chương 128      Chương 129

Quyển 5: Thế thân

Chương 130      Chương 131      Chương 132      Chương 133      Chương 134

Chương 135      Chương 136      Chương 137      Chương 138      Chương 139

Chương 140      Chương 141      Chương 142      Chương 143      Chương 144

Chương 145      Chương 146      Chương 147      Chương 148      Chương 149

Chương 150      Chương 151      Chương 152      Chương 153      Chương 154

Chương 155      Chương 156      Chương 157      Chương 158      Chương 159

Chương 160      Chương 161      Chương 162      Chương 163      Chương 164

Chương 165      Chương 166      Chương 167      Chương 168      Chương 169

Chương 170

Quyển 6: Tam Thi

Chương 171      Chương 172      Chương 173      Chương 174      Chương 175      Chương 176

Chương 177      Chương 178      Chương 179      Chương 180      Chương 181      Chương 182

Chương 183      Chương 184      Chương 185      Chương 186      Chương 187      Chương 188

Chương 189      Chương 190      Chương 191      Chương 192      Chương 193      Chương 194

Chương 195      Chương 196      Chương 197      Chương 198      Chương 199      Chương 200

Chương 201      Chương 202      Chương 203

Quyển 7: Cây trâm máu

Chương 204      Chương 205      Chương 206      Chương 207      Chương 208      Chương 209

Chương 210      Chương 211      Chương 212      Chương 213      Chương 214      Chương 215      Chương 216

Chương 217      Chương 218      Chương 219      Chương 220      Chương 221      Chương 222

Chương 223      Chương 224      Chương 225      Chương 226      Chương 227      Chương 228

Chương 229      Chương 230      Chương 231      Chương 232      Chương 233      Chương 234

Chương 235      Chương 236      Chương 237      Chương 238      Chương 239

Quyển 8: Con rối da người

Chương 240      Chương 241      Chương 242      Chương 243      Chương 244

Quyển 9: Tế hàng mã

 Chương 245      Chương 246      Chương 247      Chương 248      Chương 249      Chương 250      Chương 251

Chương 252      Chương 253      Chương 254      Chương 255      Chương 256      Chương 257      Chương 258

Chương 259      Chương 260      Chương 261      Chương 262      Chương 263      Chương 264      Chương 265

Chương 266   Chương 267   Chương 268  Chương 269  Chương 270  Chương 271  Chương 272

Chương 273      Chương 274      Chương 275      Chương 276      Chương 277      Chương 278      Chương 279

Chương 280      Chương 281      Chương 282      Chương 283      Chương 284      Chương 285      Chương 286

Chương 287      Chương 288

Quyển 10: Tằm túy

  Chương 289       Chương 290      Chương 291      Chương 292      Chương 293

Chương 294      Chương 295      Chương 296      Chương 297      Chương 298      Chương 299      Chương 300

Chương 301     Chương 302     Chương 303     Chương 304     Chương 305     Chương 306     Chương 307

Chương 308     Chương 309     Chương 310     Chương 311     Chương 312     Chương 313     Chương 314

Chương 315     Chương 316     Chương 317     Chương 318     Chương 319     Chương 320     Chương 321

Chương 322     Chương 323

Quyển 11: Người sinh

Chương 324     Chương 325     Chương 326     Chương 327     Chương 328

Chương 329     Chương 330     Chương 331     Chương 332     Chương 333     Chương 334     Chương 335

Chương 336     Chương 337     Chương 338     Chương 339     Chương 340     Chương 341     Chương 342

Chương 343     Chương 344     Chương 345     Chương 346     Chương 347     Chương 348     Chương 349

Chương 350     Chương 351     Chương 352     Chương 353     Chương 354     Chương 355     Chương 356

Chương 357     Chương 358

Quyển 12: Thủy phấn bà

Chương 359     Chương 360     Chương 361     Chương 362     Chương 363

Chương 364     Chương 365     Chương 366     Chương 367     Chương 368     Chương 369     Chương 370

Chương 371     Chương 372     Chương 373     Chương 374     Chương 375     Chương 376     Chương 377

Chương 378     Chương 379     Chương 380     Chương 381     Chương 382     Chương 383     Chương 384

Chương 385     Chương 386     Chương 387     Chương 388     Chương 389     Chương 390     Chương 391

Chương 392     Chương 393

Quyển 13: Âm binh tào

Chương 394     Chương 395     Chương 396     Chương 397     Chương 398

Chương 399     Chương 400     Chương 401     Chương 402     Chương 403     Chương 404     Chương 405

Chương 406     Chương 407     Chương 408     Chương 409     Chương 410     Chương 411     Chương 412

Chương 413     Chương 414     Chương 415     Chương 416     Chương 417     Chương 418     Chương 419

Chương 420     Chương 421     Chương 422     Chương 423     Chương 424     Chương 425     Chương 426

Chương 427     Chương 428     Chương 429     Chương 430     Chương 431     Chương 432

Chương 433       Chương 434     Chương 435     Chương 436

Quyển 14: Đậu mặt người

Chương 437     Chương 438     Chương 439     Chương 440     Chương 441     Chương 442     Chương 443

Chương 444     Chương 445     Chương 446     Chương 447     Chương 448     Chương 449     Chương 450

Chương 451     Chương 452     Chương 453     Chương 454     Chương 455     Chương 456     Chương 457

Chương 458     Chương 459     Chương 460     Chương 461    Chương 462     Chương 463

   Chương 464     Chương 465      Chương 466     Chương 467     Chương 468     Chương 469

 Chương 470     Chương 471     Chương 472     Chương 473     Chương 474     Chương 475

Chương 476     Chương 477     Chương 478     Chương 479     Chương 480

Quyển 15: Khuất tử điểu

Chương 481

Chương 482     Chương 483     Chương 484     Chương 485     Chương 486     Chương 487

Chương 488     Chương 489     Chương 490     Chương 491     Chương 492     Chương 493

Chương 494     Chương 495     Chương 496     Chương 497     Chương 498     Chương 499

Chương 500     Chương 501     Chương 502     Chương 503     Chương 504     Chương 505

Chương 506     Chương 507     Chương 508     Chương 509     Chương 510     Chương 511

Chương 512     Chương 513     Chương 514     Chương 515     Chương 516     Chương 517

Chương 518     Chương 519     Chương 520     Chương 521     Chương 522     Chương 523

Chương 524     Chương 525     Chương 526     Chương 527     Chương 528     Chương 529

Phiên ngoại: Cổ mộ

Chương 530     Chương 531     Chương 532     Chương 533     Chương 534     Chương 535

Chương 536     Chương 537

Quyển 16: Kẹp mã doanh

Chương 538     Chương 539     Chương 540     Chương 541

Chương 542     Chương 543     Chương 544     Chương 545    Chương 546     Chương 547

Chương 548     Chương 549     Chương 550    Chương 551     Chương 552    Chương 553     Chương 554

Chương 555     Chương 556    Chương 557     Chương 558     Chương 559     Chương 560    Chương 561

Chương 562    Chương 563     Chương 564     Chương 565     Chương 566    Chương 567     Chương 568

Chương 569     Chương 570     Chương 571     Chương 572     Chương 573

Quyển 17: Thôi phủ quân

   Chương 574     Chương 575

Chương 576     Chương 577     Chương 578     Chương 579     Chương 580     Chương 581     Chương 582

Chương 583     Chương 584     Chương 585     Chương 586     Chương 587     Chương 588     Chương 589

Chương 590     Chương 591     Chương 592     Chương 593     Chương 594     Chương 595     Chương 596

Chương 597     Chương 598     Chương 599     Chương 600     Chương 601     Chương 602     Chương 603

Chương 604     Chương 605     Chương 606     Chương 607     Chương 608     Chương 609     Chương 610

Chương 611     Chương 612     Chương 613     Chương 614     Chương 615     Chương 616     Chương 617

Quyển 18: Long tiên thảo

Chương 618     Chương 619     Chương 620     Chương 621     Chương 622     Chương 623     Chương 624

Chương 625     Chương 626     Chương 627     Chương 628     Chương 629     Chương 630     Chương 631

Chương 632     Chương 633     Chương 634     Chương 635     Chương 636     Chương 637     Chương 638

Chương 639     Chương 640     Chương 641     Chương 642     Chương 643     Chương 644     Chương 645

Chương 646     Chương 647     Chương 648     Chương 649     Chương 650     Chương 651     Chương 652

Chương 653     Chương 654     Chương 655     Chương 656     Chương 657     Chương 658     Chương 659

Chương 660     Chương 661     Chương 662     Chương 663     Chương 664     Chương 665     Chương 666

Chương 667     Chương 668     Chương 669     Chương 670

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Người bên lầu tựa ngọc – Bạch Lộ Vị Song

NGƯỜI BÊN LẦU TỰA NGỌC

Tác giả: Bạch Lộ Vị Song

Độ dài: 192c

Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, tình cảm, HE, sạch

Nguồn convert: Lâu biên người tựa ngọc – Quài 

Editor: Amber

Văn Án

Lão bản nương của Chưởng Đăng khách điếm thật sự khiến người ta ghét: Khắc nghiệt, yêu tiền, đồ hồ ly tinh không đứng đắn. Hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, chuyển trảm yêu trừ ác, nhất định không thể bị nàng mê hoặc được!

Huyện lệnh Tống Lập Ngôn và chưởng quầy Lâu Tự Ngọc, người và yêu, ngàn đời dây dưa không dứt. Ngàn năm trước nàng gặp hắn, trong lòng nàng chỉ có hắn nhưng lòng hắn chỉ có đại nghĩa, bỏ nàng bơ vơ suốt ngàn năm, chờ từng kiếp hắn luân hồi. Nhưng bao nhiêu kiếp luân hồi thì bấy nhiêu lần hắn vạch rõ ranh giới với yêu quái như nàng…. Đến lần này nàng sẽ không đốt đèn chờ hắn nữa, đến lượt nàng để hắn đợi …… đợi hồ ly nhỏ của hắn.

*Có pass, bạn nào muốn lấy pass hãy vào like page: https://www.facebook.com/truyenphimanuong/?modal=admin_todo_tour và inbox nhé!

*Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu bạn không có paypal thì có thể:

1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3. Gửi thẻ cào Vietel

Mục Lục

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Chương 17     Chương 18     Chương 19     Chương 20     Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24

Chương 25     Chương 26     Chương 27     Chương 28     Chương 29     Chương 30     Chương 31     Chương 32

Chương 33     Chương 34     Chương 35     Chương 36     Chương 37     Chương 38     Chương 39     Chương 40

Chương 41     Chương 42     Chương 43     Chương 44     Chương 45     Chương 46     Chương 47     Chương 48

Chương 49     Chương 50     Chương 51     Chương 52     Chương 53     Chương 54     Chương 55     Chương 56

Chương 57     Chương 58     Chương 59     Chương 60     Chương 61     Chương 62     Chương 63     Chương 64

Chương 65     Chương 66     Chương 67     Chương 68     Chương 69     Chương 70     Chương 71     Chương 72

Chương 73     Chương 74     Chương 75     Chương 76     Chương 77     Chương 78     Chương 79     Chương 80

Chương 81     Chương 82     Chương 83     Chương 84     Chương 85     Chương 86     Chương 87     Chương 88

Chương 89     Chương 90     Chương 91     Chương 92     Chương 93     Chương 94     Chương 95     Chương 96

Chương 97     Chương 98     Chương 99     Chương 100     Chương 101     Chương 102     Chương 103

Chương 104     Chương 105     Chương 106     Chương 107     Chương 108     Chương 109    Chương 110

Chương 111     Chương 112     Chương 113     Chương 114     Chương 115     Chương 116    Chương 117

Chương 118     Chương 119     Chương 120     Chương 121     Chương 122     Chương 123    Chương 124

Chương 125     Chương 126     Chương 127     Chương 128     Chương 129     Chương 130    Chương 131

Chương 132     Chương 133     Chương 134     Chương 135     Chương 136     Chương 137    Chương 138

Chương 139     Chương 140     Chương 141     Chương 142     Chương 143     Chương 144    Chương 145

Chương 146     Chương 147     Chương 148     Chương 149     Chương 150     Chương 151    Chương 152

Chương 153     Chương 154     Chương 155     Chương 156     Chương 157     Chương 158    Chương 159

Chương 160     Chương 161     Chương 162     Chương 163     Chương 164     Chương 165    Chương 166

Chương 167     Chương 168     Chương 169     Chương 170     Chương 171     Chương 172    Chương 173

Chương 174     Chương 175     Chương 176     Chương 177     Chương 178     Chương 179    Chương 180

Chương 181     Chương 182     Chương 183     Chương 184     Chương 185     Chương 186    Chương 187

Chương 188     Chương 189     Chương 190     Chương 191     Chương 192

HOÀN

Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Đằng La Vi Chi

Nhiệt độ cơ thể của ác ma

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Số chương: 94 + 9PN

Nguồn convert: hoanguyet

Tên bản convert: Ma quỷ nhiệt độ cơ thể

Editor: Amber

*Amber hy vọng các bạn thích truyện, ủng hộ và Amber sẽ cài pass như thường lệ một vài chương bất kỳ. Ai muốn pass thì đề nghị like page và inbox Amber. 

Văn án

Trọng sinh về năm 1996, cục bột nhỏ Bối Dao gõ cửa nhà đối diện.

Phía sau cánh cửa kia là tên ác ma mà hai mươi năm sau sẽ khiến thế giới phải đau đầu.

Tên ác ma Bùi Xuyên kia hiện tại mới ….. năm tuổi, hai chân tàn phế, hướng nội và tự ti vô cùng.

Năm bọn họ 17 tuổi.

Bối Dao thành Hoa hậu giảng đường cấp ba.

Bùi Xuyên lạnh mặt, ngón tay gắt gao nắm lấy xe lăn, cảnh cáo cô: “Không cho phép nói thích anh nữa, nếu không. . .”

Bối Dao ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào nở nụ cười.

Bùi Xuyên nhịn không được ôm lấy eo cô, mọi lý trí như đám quân lính tan rã.

Bối Dao là tâm can bảo bối hai đời của hắn, và cô muốn biết nhiệt độ cơ thể ác ma này là như thế nào.

Mục lục

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7

Chương 8     Chương 9     Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14

Chương 15    Chương 16    Chương 17    Chương 18    Chương 19    Chương 20    Chương 21

Chương 22    Chương 23    Chương 24    Chương 25    Chương 26    Chương 27    Chương 28

Chương 29    Chương 30    Chương 31    Chương 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35

Chương 36    Chương 37    Chương 38    Chương 39    Chương 40    Chương 41    Chương 42

Chương 43    Chương 44    Chương 45    Chương 46    Chương 47    Chương 48    Chương 49

Chương 50    Chương 51    Chương 52    Chương 53    Chương 54    Chương 55    Chương 56

Chương 57    Chương 58    Chương 59    Chương 60    Chương 61    Chương 62    Chương 63

Chương 64    Chương 65    Chương 66    Chương 67    Chương 68    Chương 69    Chương 70

Chương 71    Chương 72    Chương 73    Chương 74    Chương 75    Chương 76    Chương 77

Chương 78    Chương 79    Chương 80    Chương 81    Chương 82    Chương 83    Chương 84

Chương 85    Chương 86    Chương 87    Chương 88    Chương 89    Chương 90    Chương 91

Chương 92    Chương 93    Chương 94    Chương 95    Chương 96    Chương 97    Chương 98

Chương 99    Chương 100    Chương 101    Chương 102    Chương 103

HOÀN 

Nếu bạn thích truyện hay ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Lấy thân nuôi rồng – Cát Cân

LẤY THÂN NUÔI RỒNG

Tác giả: Cát Cân

Thể Loại: Cổ đại, HE

Số chương: 226c

Nguồn convert: Tâm Tít Tắp

Editor: Amber

VĂN ÁN

Người ta nói vào cửa cung sâu như biển cả.

Cung cấm chính là một cái lò nấu nước sôi, chỉ cần lơ đãng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, Triệu Phác Chân đã suýt nữa thì bị diệt khẩu, từ đó lúc nào nàng cũng như đi trên mũi đao.

Triệu Phác Chân luôn luôn thông minh trí tuệ, nhưng không có tâm cơ tính kế, một tiểu cung nữ muốn tồn tại trong cung này thì chỉ có thể —— lấy thân nuôi rồng.

*Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kỳ. Bạn nào muốn có pass thì đề nghị like page và inbox Amber nhé! :))

MỤC LỤC

Chương 1      Chương 2     Chương 3      Chương 4      Chương 5      Chương 6      Chương 7       Chương 8

Chương 9      Chương 10      Chương 11      Chương 12      Chương 13      Chương 14      Chương 15

Chương 16     Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương 20      Chương 21      Chương 22

Chương 23      Chương 24     Chương 25      Chương 26      Chương 27      Chương 28      Chương 29

Chương 30      Chương 31     Chương 32      Chương 33      Chương 34      Chương 35      Chương 36

Chương 37     Chương 38      Chương 39      Chương 40      Chương 41      Chương 42      Chương 43

Chương 44     Chương 45      Chương 46      Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50

Chương 51     Chương 52      Chương 53      Chương 54      Chương 55      Chương 56      Chương 57

Chương 58     Chương 59      Chương 60      Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64

Chương 65     Chương 66      Chương 67      Chương 68      Chương 69      Chương 70      Chương 71

Chương 72     Chương 73      Chương 74      Chương 75      Chương 76      Chương 77      Chương 78

Chương 79     Chương 80      Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85

Chương 86     Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90      Chương 91      Chương 92

Chương 93     Chương 94      Chương 95      Chương 96      Chương 97      Chương 98      Chương 99

Chương 100     Chương 101      Chương 102      Chương 103      Chương 104      Chương 105      Chương 106

Chương 107     Chương 108      Chương 109      Chương 110      Chương 111      Chương 112      Chương 113

Chương 114     Chương 115      Chương 116      Chương 117      Chương 118      Chương 119      Chương 120

Chương 121     Chương 122      Chương 123      Chương 124      Chương 125      Chương 126      Chương 127

Chương 128     Chương 129      Chương 130      Chương 131      Chương 132      Chương 133      Chương 134

Chương 135     Chương 136      Chương 137      Chương 138      Chương 139      Chương 140      Chương 141

Chương 142     Chương 143      Chương 144      Chương 145      Chương 146      Chương 147      Chương 148

Chương 149     Chương 150      Chương 151      Chương 152      Chương 153      Chương 154      Chương 155

Chương 156     Chương 157      Chương 158      Chương 159      Chương 160      Chương 161      Chương 162

Chương 163     Chương 164      Chương 165      Chương 166      Chương 167      Chương 168      Chương 169

Chương 170      Chương 171      Chương 172      Chương 173     Chương 174      Chương 175      Chương 176

Chương 177      Chương 178      Chương 179      Chương 180      Chương 181     Chương 182     Chương 183

Chương 184     Chương 185     Chương 186     Chương 187     Chương 188     Chương 189

Chương 190     Chương 191     Chương 192     Chương 193     Chương 194     Chương 195      Chương 196

Chương 197     Chương 198     Chương 199     Chương 200     Chương 201     Chương 202     Chương 203

Chương 204     Chương 205     Chương 206     Chương 207     Chương 208     Chương 209

Chương 210     Chương 211     Chương 212     Chương 213     Chương 214     Chương 215     Chương 216

 Chương 217     Chương 218     Chương 219     Chương 220     Chương 221     Chương 222     Chương 223

Chương 224     Chương 225     Chương 226

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Hải thượng hoa đình – Bồng Lai Khách

HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH

Thể loại: Cận đại, HE, hào môn thế gia

Số chương: 96c

Convertor: Kỷ Kỷ

Editor: Amber

Hải thượng hoa đình
Hải thượng hoa đình

GIỚI THIỆU

Mạnh Lan Đình là cháu gái của danh thần tiền triều, vì gia cảnh sa sút phải đến phía nam gặp vị hôn phu mà ngẫu nhiên gặp anh.

Phùng Khác Chi ở nhà là con thứ chín, trước anh còn có tám cô chị. Sau khi anh được sinh ra, người đoán mệnh nói anh trán rộng, nhân trung rộng, không cần cầu phúc mà phúc sẽ tự tới. Lúc đó Phùng gia đốt pháo ba ngày, ngoài cửa bày tiệc cơ động. Lão Phùng mời một một nhà nho có tiếng tới đặt tên tự cho anh là “Dẫn Dực” —— nghĩa là “Có thể bay có thể chạy, có hiếu có đức, bước dài bay xa”, mong ước anh thành người tài giỏi.

Đáng tiếc đứa nhỏ này bị chiều quá đáng, đến khi lớn lên mười dặm ngoài thành Dương Tràng không ai không biết Tiểu Cửu gia.

Tiểu Cửu gia nhìn Mạnh Lan Đình, chờ cô bước trên nền tuyết đi qua mới liếc người bên cạnh nhướng mày sai: “Đi, đem đứa con gái kia bắt lại cho tôi.”

*Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kỳ. Bạn nào muốn có pass thì đề nghị like page và inbox Amber nhé! :))

 

MỤC LỤC

Chương 1      Chương 2      Chương 3      Chương 4      Chương 5

Chương 6      Chương 7      Chương 8      Chương 9      Chương 10

Chương 11      Chương 12      Chương 13      Chương 14      Chương 15

Chương 16      Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương 20

Chương 21      Chương 22      Chương 23      Chương 24      Chương 25

Chương 26      Chương 27      Chương 28      Chương 29      Chương 30

Chương 31      Chương 32      Chương 33      Chương 34      Chương 35

Chương 36      Chương 37      Chương 38      Chương 39      Chương 40

Chương 41      Chương 42      Chương 43      Chương 44      Chương 45

Chương 46      Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50

Chương 51      Chương 52      Chương 53      Chương 54      Chương 55

Chương 56      Chương 57      Chương 58      Chương 59      Chương 60

Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64      Chương 65

Chương 66      Chương 67      Chương 68      Chương 69      Chương 70

Chương 71      Chương 72      Chương 73      Chương 74      Chương 75

Chương 76      Chương 77      Chương 78      Chương 79      Chương 80

Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85

Chương 86      Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90

Chương 91      Chương 92      Chương 93      Chương 94      Chương 95     Chương 96

HOÀN

 

Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ma ảnh mị linh – Hắc Khiết Minh

MA ẢNH MỊ LINH

Convert: tangthuvien

Bộ huyền huyễn này Amber đọc từ lâu rồi và đọc cái là mê tít. Cả bộ có cả chục cuốn mà tới giờ mới edit hoàn có vài cuốn nên Amber cũng mò mẫm làm tiếp mấy cuốn còn lại, vì mòn mỏi chờ đợi những chỗ khác mà chẳng ai chịu làm tiếp. Bạn nào chưa đọc thì nhào vô nhá, đảm bảo đọc là mê luôn. Truyện vừa hay vừa cảm động.

Mỗi truyện trong bộ này mình sẽ đặt pass cho vài chương. Để có password thì các bạn like page và inbox Amber nhé, mình sẽ gửi pass cho. Cả hệ liệt mình chỉ để một pass chung thôi nên bạn cũng chỉ cần hỏi một lần là đọc được tuốt. (Tại mình cũng lười nghĩ pass, ha ha). 

Ma ảnh mị linh
Ma ảnh mị linh

 

MỤC LỤC

 

Tương tư tu la 

Bỉ ngạn hoa

Thao Thiết luyến

Quỷ dạ xoa

Đồ mi hương

Ngân quang lệ

Bạch lộ ca

Tiểu noãn đông

Chiến lang

Kỵ sĩ của ma nữ

Ôn nhu bán lượng

 

*Nếu bạn thích truyện thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Mỗi câu truyện trong bộ lớn đều có liên quan đến nhau. Xuyên suốt bộ truyện cũng có một nhân vật trung tâm là người hiểu rõ nguồn căn hậu quả và là người gỡ các nút thắt để câu truyện được tiếp nối. Thực ra thứ tự truyện ở trên không quá quan trọng, bạn có thể đọc bất kỳ truyện nào theo thứ tự bạn muốn vì dù có liên quan đến nhau thì nội dung các truyện cũng không ảnh hưởng đến nhau. Ma ảnh mị linh thuộc thể loại không dễ làm tí nào mà Amber mới làm nên mọi người góp ý nhé. Tiến độ up thì tùy vào độ chăm chỉ và không có lịch cố định. Nhưng Amber khá là trách nhiệm nên chắc sẽ làm tốt thôi. 🙂

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Ánh Dạng

HÒN ĐẢO NHỎ KẾ TIẾP

Tác giả: Ánh Dạng

Thể loại: Hiện đại, bảo vệ môi trường, ngọt, sạch, HE

Độ dài: 89c

Convert: Mễ Trùng

Editor: Amber

Văn Án

Một cô gái luôn làm theo khuôn phép, một ngày kia đưa ra một quyết định đột ngột là tham gia vào chương trình tình nguyện trên một đảo nhỏ ngoài khơi. Ở đây cô gặp những người tình nguyện khác, những linh hồn tự do phóng khoáng.Họ cùng nhau bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp xunq quanh mình.

*Có pass, bạn nào muốn pass thì hay like page Rừng Hổ Phác rồi inbox để lấy pass nhé!

*Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào Vietel

Mục Lục 

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4     Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8

Chương 9     Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Chương 17     Chương 18     Chương 19     Chương 20     Chương 21     Chương 22     Chương 23     Chương 24

Chương 25     Chương 26     Chương 27     Chương 28     Chương 29     Chương 30     Chương 31     Chương 32

Chương 33     Chương 34     Chương 35     Chương 36     Chương 37     Chương 38     Chương 39     Chương 40

Chương 41     Chương 42     Chương 43     Chương 44     Chương 45     Chương 46     Chương 47     Chương 48

Chương 49     Chương 50     Chương 51     Chương 52     Chương 53     Chương 54     Chương 55     Chương 56

Chương 57     Chương 58     Chương 59     Chương 60     Chương 61     Chương 62     Chương 63     Chương 64

Chương 65     Chương 66     Chương 67     Chương 68     Chương 69     Chương 70     Chương 71     Chương 72

Chương 73     Chương 74     Chương 75     Chương 76     Chương 77     Chương 78     Chương 79     Chương 80

Chương 81     Chương 82     Chương 83     Chương 84     Chương 85     Chương 86     Chương 87     Chương 88     Chương 89

HOÀN

 

Thử tình ngưng tư – Nạp Lan – Full

THỬ TÌNH NGƯNG TƯ

Tác giả: Nạp Lan

Convert: Vô Ảnh Các 

Editor: Amber

Số chương: 22c

Thể loại: Cổ đại, cảm động, HE

Văn án

Từ khi nàng biết tên hắn thì ở trong lòng liền tưởng tượng ra hình bóng của hắn. Lúc nàng còn chưa biết hắn lớn lên trông như thế nào thì đã lén lút vì hắn thêu hà bao, khâu đai lưng.

Vốn tưởng rằng lúc động phòng hoa chúc thì có thể nhìn thấy dung nhan trượng phu anh hùng của mình, nhưng một tờ quân lệnh liền đưa hắn ra chiến trường ở ngoài biên ải. . . . . . Nàng đợi cho đến khi tóc đen biến thành tóc trắng, hàng đêm nàng đều rơi lệ thầm lặng. Nhưng nàng vẫn làm tròn bổn phận chăm sóc cha mẹ, lại vì hắn mà khổ sở chống đỡ gia nghiệp. . . . . . Ai biết được nàng chờ đến lại là hắn trở về mang theo mỹ nhân.

Việc này thật là buồn cười đến cỡ nào chứ. Bọn họ thành thân đã hơn một năm, động phòng hoa chúc còn chưa có mà đã kết thúc. . . . . .

Mục lục

Chương 1        Chương 2        Chương 3        Chương 4        Chương 5        Chương 6

Chương 7        Chương 8        Chương 9        Chương 10        Chương 11        Chương 12

Chương 13        Chương 14        Chương 15        Chương 16        Chương 17        Chương 18

Chương 19        Chương 20        Chương 21        Chương 22

 

Truyện ngắn, lại thuộc thể loại cảm động mà Amber thích thế nên đào hố nhảy luôn. May mà truyện HE, mà mình cũng chỉ dám edit truyện có hậu. Amber tìm thì thấy chưa ai edit, nếu bạn nào biết ai đã edit thì báo mình nhé.

Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì – Hắc Khiết Minh

Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì

 

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Số phần truyện: 3 phần tiền truyện + 9 phần truyện

Tình trạng edit: Đang làm dở

Editor: Amber

Nguồn convert: meoconlunar

 

Tiền truyện

Mật Mã

Hải Dương

Nguyệt Quang

Phần sau

Boss gian xảo

Soái ca ngọt ngào

Anh chàng bỉ ổ đáng yêu

Đại hắc ưng lãnh khốc

Thiên sứ u buồn

Anh chàng nhà quê thâm tình

Lãng tử xinh đẹp

Sói hoang xấu tính

Bảo bối đại mãnh nam

 

Hệ liệt này bối cảnh hiện đại, các nhân vật có mối quan hệ ràng buộc với nhau, nam chính đều là cực phẩm (theo nhiều kiểu). Các truyện trong này có độ dài vừa phải, đọc đảm bảo hay. Có vài truyện đã được làm xong. Còn vài truyện chưa làm thì Amber làm nốt, theo nguyện vọng của rất nhiều bạn.

Nếu bạn thích các truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Hoan Các Họa – Hắc Nhan

HOAN CÁC HỌA

Tác giả: Hắc Nhan

Độ dài: 9 chương

Thể loại: Cổ đại, HE

Convertor: Kumo Kawa

Editor: Amber

Văn Án

Nàng chuộc thân cho hắn, mang hắn ra khỏi Hoan Các

Từ một khắc kia hắn đã sớm coi mình là người của nàng

Hắn phân rõ cái gì là báo ân nhưng lại không biết cái gì là yêu

Thẳng đến khi chia lìa đên hắn mới biết được

Một đời này, hắn chỉ nguyện cưới nàng làm vợ

*Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản qua: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào Vietel

Mục Lục

Chương 1.1     Chương 1.2     Chương 2.1     Chương 2.2     Chương 3.1     Chương 3.2     Chương 4.1

Chương 4.2     Chương 5.1     Chương 5.2     Chương 6.1     Chương 6.2     Chương 7.1     Chương 7.2

Chương 8.1     Chương 8.2     Chương 9.1     Chương 9.2

HOÀN

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!